Voor jongeren & (jong) volwassenen gepassioneerd door ICT

DigiLEON bouwt verder aan zijn DBSFprojecten van 2017, 2018 en 2019 om nog meer digitale inclusie te bereiken. Via het didactische model van de concentrische cirkels krijgen kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen de kans om enerzijds basiscompetenties algoritmisch denken en codering te verwerven, maar anderzijds ook zich verder als gevorderde ICT'er te bekwamen en zelfs door te stoten naar topklasse-expert onder deskundige begeleiding van ICT-medewerkers van UCLL. We werken overwegend in de provincie Limburg, vraaggestuurd voor intiatieven in Vlaanderen, en verdiepen onze werking zodat deelnemers met talent ook realistische kansen krijgen om van hun (nieuwe) hobby hun beroep te maken. Het digiLEON project wordt voor én door de doelgroep gerealiseerd, doordat een erkend  politiek vluchteling actief meewerkt aan de realisatie van dit project.